Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

Doelgroep

Het bedrijf is gelegen in de driedorpenpolder in Aerdt gem rijnwaarden. Wat een onderdeel is van de “gelderse poort”.

Duurzaamheid betekend voor ons zo veel mogelijk van het voedsel voor de dieren van eigen bedrijf om zo de transport kilometers per kilo vlees (food myls) zo laagmogelijk te houden.

De doelgroepen die wij benaderen voor onze producten en diensten zijn: