Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

Natuurbegrazing

Naast een stuk gangbare landbouw verrichten wij op dit moment natuurbegrazing voor  Staatsbosbeheer  en stichting streekbeheer rijnstromen. Hierbij wordt vaak via een halfjaarlijkse evaluatie gekeken of het beheer moet worden aan gepast. Hierbij altijd in het oog houdend zoveel mogelijk flora en fauna te ontwikkelen.

De soort van ontwikkeling en de mate waar in is afhankelijk van het gebied en de wens van de eigenaar cq beheerder. Onze taak is het dan weer om het dierwelzijn te bewaken. Want natuur hoeft geen dieren leed te betekenen.

Wilt u weten waar u onze dieren kunt vinden en zien klik Hier : de gebieden