Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

Landschap eigenaren

Bent u eigenaar of beheerder van een natuur of recreatie gebiedt? Dan is het altijd mogelijk om te praten over beheer of begrazing van dit gebiedt. Daarin bieden wij de mogelijkheid van maaien met naweide, seizoensbeweiding, gebroken seizoensbeweiding of jaarrond begrazing.  Alles is mogelijk en beheer opmaat is dan ook ons uitgangspunt.