Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

Onze Koeien

Dieren worden allen gehuisvest op stro in “openfrontstallen” in groepen van minimaal 6 en maximaal 40 dieren. Allen volgens de norm van “scharrelrund” wat oa wil zeggen veel vierkante meters per dier

Kalveren blijven tot de leeftijd van 9 maanden bij de moeder dit om het natuurlijke proces van verzelfstandiging te benaderen. Hierdoor is het niet nodig om de dieren krachtvoer te voeren en kunnen ze prima uit met ruwvoer van eigen bodem.

Na de geboorte worden koe en kalf even afgezonderd van de kudde zodat de koe en wij de beste zorg kunnen geven aan het kalf. Na ongeveer een week komen ze dan terug in de kudde (Dit in navolging van de natuur waar een koe zich ook terugtrekt rond de geboorte en enkele dagen later weer in de kudde terug komt.)