Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

Bedrijfsoppervlakte

De totale bedrijfsoppervlakte omvat op dit moment ca 208 ha waarvan:

 • 3ha suikerbieten
 • 10 ha gras voor eiwit voorziening
 • 13 ha snijmaïs
 • 4 ha wintertarwe
 • 3 ha zomer gerst
 • 50 ha grasland
 • 125 ha natuurlijkgrasland
 • 140 moederdieren
 • 140 vrouwlijkjongvee
 • 3 dekstieren
 • 68 vleesstieren