Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

Bedrijfsoppervlakte

De totale bedrijfsoppervlakte omvat op dit moment ca 285 ha waarvan:

  • 3ha suikerbieten
  • 10 ha gras voor eiwit voorziening
  • 13 ha snijmaïs
  • 60 ha grasland
  • 175 ha natuurlijkgrasland
  • 30 ha bos/moeras gebied 
  • 140 moederdieren
  • 140 vrouwlijkjongvee
  • 4 dekstieren
  • 68 vleesstieren