Jos Bolk - Renbaan 52 - 6913KL - Aerdt
0650494540 - info@natuurkoeien.nl

De gebieden

Rosanderpolder : hier passen wij hooi beheer met naweide toe om zo een afdoende verschraling toe te passen maar wel een dichte zode te houden ter voorkoming van jacobskruiskruid.

Jezuitenwaay : In dit gebied vind een afwisselend beheer plaats van verlengde seisoensbegrazing tot hooi weide beheer voor de hoog gelegen delen

Erfkamerling :  in dit kruidenrijkgrasland grazen onze dieren van april tot einde seizoen

De “byland” :   in dit recreatie gebeid van het Recreatieschap Achterhoek Liemers zogen wij Dmv begrazing voor een open landschap en het beheersbaar houden van de wilgen groei.

Geitenwaard : in dit gebeid ontwikkelen wij glanshaverhooiland,kruidenruikgrasland en (harthout)ooibos.